Naše advokátní kancelář poskytuje již od r. 1991 tuzemským a zahraničním klientům služby na profesionální úrovni. Naši advokáti mají více než desetiletou praxi a jejich prioritou je maximální empatie a přizpůsobení se potřebám klienta. Na prvním místě je pro nás absolutní diskrétnost, maximální nasazení a snaha o 100% úspěch klienta. Jeho potřebám přizpůsobujeme i svůj čas, mnohdy i nad rámec běžné pracovní doby. Od samotného počátku řešení každé kauzy je klientovi přidělen jeden advokát, který se o váš případ bude starat od začátku až do konce. Největší výzvou pro nás je překonávaní standardních postupů, které používají ostatní advokátní kanceláře.

Pro své klienty zajišťujeme komplexní právní servis, do kterého patří zastupování klientů v řízení před soudy, správními orgány, v rozhodčích řízeních a v dalších otázkách civilních vztahů a sporů.

Naše dosavadní úspěšnost je založena na dokonalé znalosti právních norem, ale také justičního prostředí a také na používání taktiky, odpovídající daného případu.

Zabýváme se

 • občanským a rodinným právem
 • trestním právem
 • konkurzním právem a restrukturalizacemi
 • reklamním a marketingovým právem
 • problematikou veřejných zakázek
 • právními vztahy souvisejícími s nemovitostmi a stavebnictvím
 • medicínským a farmaceutickým právem
 • odškodnění v rmci úrazů a dopravních nehod

Ve spolupráci se společností Saluka CZ s.r.o., zajišťujeme další okruh služeb, jako je

 • inkaso
 • zajištění, správa a vymáhání pohledávek
 • poradenství v oblasti reklamy a PR
 • správa a údržba nemovitostí
 • zprostředkovatelská činnost a sponzorování.