Služby advokátní kanceláře

Poskytujeme komplexní právní služby v širokém spektru právních odvětví a to jak při vedení dlouhodobých soudních sporů klientů, tak i v mimosoudní agendě. Právní služby a poradenství poskytujeme rovněž formou jednorázových právních konzultací. Jsme schopni Vám připravit komplexní řešení Vašeho problému.

Naše služby poskytujeme při přípravě smluvních dokumentů a jiných právních úkonů, ale také v případě uplatňování nároků z nich plynoucích, včetně uplatňování před soudy obecnými či rozhodčími. Podle okolností každého případu zastupujeme naše klienty v řízení před soudy, správními orgány, v rozhodčích řízeních a v dalších otázkách civilních vztahů a sporů.

Provádíme analýzu právních dokumentů a sepisování nejrůznějších smluv. Rovněž provádíme obhajobu v trestních věcech, zabýváme se právem obchodních korporací, což zahrnuje zakládání, změny či rušení obchodních společností. Poskytujeme služby týkající se práva rodinného, to znamená řešení rozvodů, vypořádání společného jmění manželů, záležitosti pečovatelské apd.

Máme bohaté zkušenosti i s právem insolvenčním, a proto jsme schopni poradit jak věřitelům, tak dlužníkům. Sepisujeme návrhy na oddlužení, jednáme s věřiteli o řešení dluhů, o splátkových kalendářích apd. Věnujeme se rovněž vymáhání pohledávek.

Naše další právní služby se týkají dědického řízení, otázek nakládání s majetkem státu či problémů autorského práva. Ve spektru našich právních služeb nechybí ani otázky práva pojistného, pracovního či správního a přestupkového.

Stručně a přehledně lze naše právní služby shrnout do následujících odvětví práva:

  • Obchodní právo a právo obchodních společností
  • Občanské a rodinné právo
  • Trestní právo
  • Úpadkové právo a restrukturalizace
  • Reklamní a marketinková práva
  • Veřejné zakázky a veřejná podpora
  • Právní vztahy týkající se nemovitostí a stavebnictví
  • Zdravotnické právo
     

Další právní aktivity

Pro své klienty připravujeme také informace o zásadních změnách týkajících se obchodně-právních předpisů i dalších oblastí práva. Využíváme k tomu všechny dostupné informační zdroje. Při poskytování právních služeb nám pomáhá samozřejmě obsáhlý knihovní a dokumentační fond naší advokátní kanceláře, který pravidelně doplňujeme o nejnovější tituly z tuzemské i zahraniční odborné literatury.