Naše advokátní kancelář Vám pomůže řešit situaci v případě dopravní nehody:

 • právní zastoupení
 • poškozeným na zdraví a a mejtku při úrazech a dopravních nehodách, blízké rodině, příbuzným, pozůstalým
 • pomoc dokážeme najít i 4 roky od incidentu
 • není překážkou neznámý viník
 • při spoluzavinění pomáháme stejně viníkům
 • pomůžeme vám odškodnit majetkovou škodu při pojistné události
 • pomáháme s vyřízováním pracovních úrazů
 • vypracujeme analýzu odškodnění
 • uplatnění nároků u pojistitele u mimosoudního vyřízení odškodnění
 • analýza již vyplacených nároků - nemáte právo na víc?
 • kontrola vyjádření pojistitele Vaší záležitosti a odstranění jejich nedostatků
 • vypracování odborných posudků ve smyslu majetkové újmy, bolestného, snížení pracovní způsobilosti, psychické újmy a trvalých následků